Ženska parlamentarna mreža u Kikindi primer dobre prakse

Ženska parlamentarna mreža zajednički i jedinstveno radi na promociji prava žena, aktivnog uključivanja u proces donošenja odluka kao i u procesu jačanja i širenja demokratije u svim društvenim sferama. Kikindske odbornice imale su priliku da sa predstavnicama Ženske parlamenatrane mreže AP Vojvodine razmene iskustva. Predsednica Skupštine grada Kikinde Stanislava Hrnjak istakla je da se žene teško odlučuju da se uključe u politiku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Posebno zadovoljstvo mi pričinjava činjenica da je grad Kikinda i gradska uprava poverenje dalo ženama. Načelnice svih sekretarijata, osim jednog su žene, predsednica i zamenica Skupštine grada, kao i zamenica gradonačelnika takođe su žene. To dokazuje da žene u politici mogu biti produktivne i kreativne.

Mia Starjin koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine istakla je da je poseta ujedno i podrška radu ženske odborničke mreže kikindskom lokalnom parlamentu:

-Kroz razmenu iskustva pokušavamo da rešavamo probleme jer smatramo da to treba da rade ljudi koji su na pozicijama odlučivanja kao što su odbornice u Skupštini grada Kikinda. Vaš grad primer je dobre prakse i zaslužuje sve pohvale.

Cilj je da se razmene iskustva, ideje , predlozi, radi rešavanja problema svih građana tako da će predstavnice vojvođanske mreže obići što veći broj lokalnih samouprava.