“Žene i mediji” tema okruglog stola

Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine u saradnji sa lokalnom samoupravom, u Kikindi organizovala je okrugli sto pod nazivom: „Žene i mediji“. Ovo je treći po redu okrugli sto, u okviru akcije Ženske parlamentarne mreže pokrajinske Skupštine koja se sprovodi u saradnji sa lokalnim samoupravama u sedam vojvođanskih opština, Odžacima, Vršcu, Kikindi, Bečeju, Subotici, Žitištu i u Šidu.

Sedam tematskih događaja, u sedam različitih gradova imaju za cilj unapređenje položaja žena i njihovog ekonomskog osnaživanja. Na okruglom stolu, održanom u Kikindi tema je bila Žene i mediji Primarni cilj organizacije okruglih stolova, navela je Gizela Crkvenjakov, pokrajinska poslanica i članica Ženske parlamentarne mreže AP Vojvodine, od njenog pokretanja, je pružanje podrške lokalnim samoupravama, kroz unapređenje položaja žena:

– Okrugli stolovi se organizuju u cilju podrške ženama, lokalnim samoupravama  sa namerom da se pomogne ženi u njenom ekonomskom osnaživanju. Primarni cilj je vrlo značajan, pogotovo za male opštine.

Saradnjom i zajedničkim akcijama na lokalu, Ženska parlamentarna mreža nastoji da putem aktivne diskusije, razmenom iskustava, predloga i ideja, pruži institicionalnu podršku lokalnim samoupravama u pogledu unapređenja položaja žena, promocije i unapređenja politika rodne ravnopravnosti, na šta je ukazala i Stanka Mihajlov, pokrajinska poslanica:

-Drago mi je da se danas nalazimo u Kikindi. Namera nam je da obiđemo više gradova, u kojima ćemo raditi na planskom osnaživanju žene u društvu. Najčešći problem, koji se javlja kod žene je što nemaju hrabrosti ni samopouzdanja da se same suoče sa problemima. Zato smo mi i danas ovde i gde god imamo radionice,  radimo na osnaživanju i podršci.

U medijima u Srbiji žene su uglavnom prikazane stereotipno i u veoma ograničenom broju društvenih uloga, mnogo ređe u važnim temama i udarnim vestima i češće se pozivaju da govore o onom o čemu su svedočile nego o onome što znaju, pokazuju rezultati istraživanja. Kako objašnjava predsednica Skupštine grada, Stanislva Hrnjak, žene su u medijskom prostoru nedovoljno zastupljene:

-Mislim da su žene koje se u javnom medijskom prostoru pojavljuju, u prethodnim godinama nedovoljno zastupljene. Mi smo imali priliku da pre nekoliko meseci razgovaramo na slične teme, kada se radi o koleginicama koje se bave parlamentarnim životom i politikom. Onda smo konstatovali da postoji mnogo izazova o kojima treba razgovarati i mnogo više energije da motivišemo pripadnice lepšeg pola da nam se pridruže i da se aktiviraju, kako bismo dali svoj lični doprinos, a on je uvek upečatljiv i uočljiv-naglasila je Hrnjak.

Rad Ženske parlamentarne mreže uređen je Poslovnikom Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine. Programska načela i ciljeve Ženska parlamentarna mreža ostvaruje zajednički i jedinstveno putem promocija prava žena, aktivnog uključivanja u proces donošenja odluka kao i u procesu jačanja i širenja demokratije u svim društvenim sferama. Pored članica Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, na okruglim stolovima govore i predstavnice lokalnih vlasti i pokrajinskih i lokalnih mehanizama rodne ravnopravnosti, kao i medija.