Zdenko Duplančić, jedan od poslednjih iz redova Prve proleterske brigade

Borac Prve proleterske brigade i penzionisani pukovnik JNA Zdenko Duplančić iz Beograda kaže da se iz te prve jedinice od 1.196 boraca stvorila priznata vojna sila koja je na kraju rata 1945. godine, kao JNA imala 800.000 ratnika.

Jedan od poslednjih iz tog vremena, mitraljezac legendarne Prve proleterske brigade s kojom je oslobađao i Beograd i Zagreb Zdenko Duplančić, rođen je u Splitu pre tačno 90 godina.  Ni danas se ne predaje, kako kaže, borbu je nastavio kao predsednik udruženja Prve proleterske, održavajući živu uspomenu na tu udarnu brigadu u Srbiji, gde i danas živi.

Kako je rekao pričajući za Rubinizme, drugovi su ošacovali da je on, kao gimnazijalac, pogodan za rad, pa je sa 13 godina postao član SKOJ-a. Kako dodaje naš sagovornik, za tadašnji je Split to bilo normalno, bio je to crveni grad čiji je svaki drugi građanin bio na antifašističkoj liniji:

Nakon dve godine sam postao skojevac. Mi Splićani smo malo specifični. Razlikujemo se od drugih gradova, premda je slično i ovde u Srbiji.

Bili su, kako dodaje Duplančić ideološki snažno orijentirani prema marksizmu, koji su učili i proučavali. Tako je i sam u borbu krenuo sa snažnom političkom sviješću, ne samo kao borac za slobodu i kontra talijanskih fašista, nego i iz političkih, klasnih razloga:

U Prvoj proleterskoj mi mladi nismo bili  indoktrinirani politikom. Mi smo išli iz ideoloških pobuda. 

45 godina u armiji, Duplančić je bio aktivni pilot, kako kaže, vazduhoplovac.

-Govorim više stranih jezika, komunikativan sam. U Rusiji sam živeo oko osam godina. Dosta sam radio sa oslobodilačkim odredima drugih zemalja.

Prva proleterska  narodnooslobodilačka  udarna brigada  je imala zadatak da probudi narod na ustanak protiv okupatora i njegovih sluga i neprocenjiv je njen značaj tokom NOB. Iz ove brigade nastale su i sve druge udarne i proleterske jedinice, a zatim divizije i korpusi. Ova brigada je dala  84 narodna heroja i kroz nju je prošlo preko 14.094 borca. Opširniju priču o pukovniku u penziji, Zdenku Duplančiću pogledajte u emisiji “Rubinizmi”, koja je  na programu petkom u 21 sat.