Zbog straha od odbacivanja ne traže pomoć na vreme

Centar za mentalno zdravlje u Kikindi počeo je sa radom u maju 2015. godine. Osnovna promena u pristupu i radu sa pacijentima je pomeranje fokusa sa bolesti na zdravlje, prepoznavanje i korišćenje zdravih kapaciteta svakog pojedinca. Psiholog mr Marijana Brkljač ukazuje da ova ustanova danas ima 900 pacijenata, najviše onih koji se leče zbog bolesti iz spektra ansioznih problema- njih je 37 odsto.

-To su problemi tipa poremećaja prilagođavanja, različitih reakcija na stres, fobičnih i paničnih reakcija, opsesivno-kompulsivnih. Trideset odsto naših pacijenata su osobe sa afektivnim problemima- ljudi koji imaju depresivne reakcije ili neki bipolarni poremećaj. Sa psihozama šizofrenog tipa je 12 odsto pacijenata, većina njih su prethodno lečeni u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici “Sveti Vračevi” u Novom Kneževcu.Ovde se leče i pacijenti sa demencijom, bolestima zavisnosti, sprovodi se i mera obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi-koju izriče sud objašnjava psiholog Marijana Brkljač.

Od velike važnosti za uspešnost lečenja je pravovremeno pružanje stručne pomoći.

Ljudi koji imaju probleme u oblasti mentalnog zdravlja često ne potraže pomoć pravovremeno zato što se plaše etiketiranja, odbacivanja, a to u svakom slučaju smanjuje efikasnost i utiče na ishod tretmana– ističe naša sagovornica.

Smanjenje broja hospitalizacija i lečenje pacijenata u sredini u kojoj žive- bili su prvi rezultati rada ovog Centra koji od osnivanja funkcioniše kao organizaciona jedinica Specijalne psihijatrijske bolnice “Sveti Vračevi” iz Novog Kneževca. Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici treba da reši problem isključivanja iz društva osoba sa mentalnim poremećajima i ponudi alternativu hospitalizaciji u psihijatrijskim bolnicama ili smeštaju pacijenata u azilarne socijalne institucije.

– Praksa potvrđuje da je ovo i dalje tabu tema.  Osobe koje imaju mentalne poremećaje nerado govore o tome iz bojazni od reakcija okoline. Većina osoba misli da će psihične tegobe ili proći same od sebe ili da one same imaju kapacitet da ih prevaziđu- kaže psihijatar dr Nebojša Grubačić.

Projekat uspostavljanja Centra za mentalno zdravlje finansirala je Evropska unija. Realizovan je u saradnji sa ministarstvima zdravlja i rada, uz partnerstvo sa lokalnom samoupravom i Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo. Na početku, u Centru je radilo 11, a danas petoro lica ( dve medicinske sestre sa punim radnim vremenom i psiholog, psihijatar i neuropsihijatar sa parcijalnim radnim vremenom). Kikindski Centra jedan je od četiri, koliko ih je, do sada, osnovano u Srbiji. Prvi je počeo sa radom 2007. u Nišu, u Vršcu 2015. godine, dok je u Beogradu ustanova ovakvog tipa otvorena prošle godine.