Zbog kvara radne mašine kasnilo se sa održavanjem trga

Povodom kritika koje je šef Štaba zimske službe Milivoj Linjački izneo zbog, kako je ocenio, nezadovoljavajućeg održavanja gradskog trga, pojašnjavajući da je za taj posao nadležno JP „Kikinda“, konkretno Dragan Tomašev koji je zadužen za izdavanje naloga za čišćenje, u ovom komunalnom preduzeću obrazlažu da se sa održavanjem trga kasnilo jer se jedna radna mašina pokvarila, a druga je bila angažovana na kopanju raka na groblju.

-U dogovoru sa Gradskim većem trg se ne posipa peskom zato što velika količina peska dovodi do zagušenja kišne kanalizacije. Od prošle godine se koristi so koja ne oštećuje beton. U proteklom periodu imali smo veliku količinu padavina praćenu izuzetno niskim temperaturama tako da se ta so nije pokazala kao adekvatna, te smo morali da koristimo manju količinu peska. Juče nam se pokvarila radna mašina, bob ket koji održava trg, tako da smo bili prinuđeni da povučemo vozilo sa groblja koje je u tom momentu, sticajem okolnosti, moralo da iskopa tri rake da bi se obavile tri sahrane, te smo kasnili sa održavanjem trga oko tri sata. Nadamo se da u narednom periodu nećemo imati ovih nepredviđenih situacija i trudićemo se maksimalno da održavamo trg za naše sugrađane- kaže Ivana Petrović, pi-ar JP „Kikinda“.