Zaštitite vodomere od smrzavanja

Zaštitite vodomere od smrzavanja

Javno preduzeće „Kikinda“ apeluje na svoje potrošače da na vreme zaštite merne uređaje od smrzavanja. Da bi se vodomeri i unutrašnje instalacije sačuvali tokom niskih temperatura, važno je da budu izolovani na adekvatan način. Praksa iz prethodnih godina pokazuje da se veliki broj vodomera nalazi u spremištima koja nisu odgovarajuća. Bitno je napomenuti da je upravo obaveza potrošača da brinu o svojim unutrašnjim instalacijama i da se staraju da vodomerno okno bude čisto i zaštićeno od smrzavanja i mehaničkih oštećenja, ali isto tako da vodomer bude dostupan za održavanje i očitavanje.
Do smrzavanja vodomera dolazi najčešće kada oni nisu propisno smešteni, naročito u podrumima bez prozora ili šahtovima bez poklopca. U takvim okolnostima predlažemo da se vodomeri utople, da se postavi neki termoizolacioni materijal preko njega, to mogu biti daske, slama, stiropor ili staklena vuna. Napominjemo da zavijanje vodomera krpama ne predstavlja dovoljnu zaštitu kada su niske temperature“-navode u JP “Kikinda”.

Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata koji se ne greju, trebalo bi, takođe, obezbediti.

Posebno apelujemo na vlasnike vikendica i objekata u kojima se ne boravi tokom zime, da adekvatno zaštite vodomere kao i da ispuste vodu iz instalacija, kako bi sprečili štetu. Molimo građane da na vreme provere svoje unutrašnje instalacije i merne uređaje i time preduprede eventualne troškove uzrokovane pucanjem“- kažu u JP “Kikinda”.
Kvarovi na vodovodnoj mreži mogu se prijaviti putem telefona 0230/422-760, 062/884-48-91 i 062/884-48-88, ali isto tako i elektronskim putem na adresu call.centar@jpkikinda.rs svakim radnim danom od 7 do 15 časova.
Prijavu kvara nakon 15 časova kako radnim,tako neradnim danima i praznicima moguće je putem telefona 062/884-48-91 i 062/884-48-88.