Zahvaljujući prvacima, OŠ “Vuk Karadžić” dobila UV indikator

Zahvaljujući prvacima, OŠ “Vuk Karadžić” dobila UV indikator