Za započinjanje novih postupaka komasacije 24.096.510,84 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za sufinansiranje realizacije aktivnosti kod postupaka komasacije, u jedinicama lokalne samouprave. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za započinjanje novih postupaka komasacije je 24.096.510,84 dinara.

Konkurs koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo namenjen je lokalnim samoupravama, od kojih se očekuje da iskoriste ovu mogućnost finansijske podrške, rekao je pokrajinski sekretar za poljioprivredu Vuk Radojević. Cilj konkursa je podrška započinjanju novih postupaka komasacije u jedinicama lokalnih samouprava s teritorije AP Vojvodine, kao i nastavak postupaka komasacije koji su u toku.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za započinjanje novih postupaka komasacije jeste 24.096.510,84 dinara, dok je iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za realizaciju ranije započetih postupaka komasacije 49.381.556,34 dinara. Korisnici mogu da dobiju do 55 odsto bespovratnih sredstava. Kada su u pitanju prijave koje se podnose za započinjanje novog postupka komasacije, finansiraće se aktivnosti na realizaciji prve faze komasacije, definisane programom komasacije.To su komasaciona procena vrednosti zemljišta, geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, i slično. Kada su u pitanju prijave koje se podnose za nastavak komasacije, predmet finansiranja su aktivnosti na realizaciji druge i treće faze komasacije. To su geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, radovi na krčenju terena i uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, nabavka belega i drugo. Konkurs je otvoren zaključno sa 04.09.2017. godine.