Za odvodnjavanje kanala 43,4 miliona dinara

Grad Kikinda i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbedili su sredstva za čišćenje kanala za odvodnjavanje.

-Programom mera, zaštite i unapaređenja poljoprivrednog zemljišta opredeljen je 21 milion dinara , a 22, 4 miliona dinara dobijeno je od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za uređenje kanalske mreže.Deo mreže će biti očišćen kako bi se višak vode odvodio bez problema – rekao je Imre Kabok.

Kabok je prokomentarisao i štete u ataru nastale tokom olujnog nevremena u petak uveče:

-U razgovoru sa osigurajvajućim kućama saznali smo da još uvek nema prijavljene štete. Ili poljoprivrednici još uvek nisu obišli svoje parcele ili nisu osigurali useve od nevremena bez obzira što imaju povoljne uslove za to. Još uvek traje akcija lokalne samouprave i svih osiguravajućih kuća kojom se refundira deo sredstava za osiguranje useva od nevremena i grada. Poljoprivrednici treba da plate svega 30 odsto ukupne premije osiguranja što iznosi od 200 do 300 dinara za jutro .

Naš sagovornik ističe da treba iskoristiti ove povoljnosti.Lokalna sampouprava pomoći će poljoprivrednicim da lakše dođu do kratokoročnih kredita za poljoprivrednu proizvodnju.

-Poljoprivrednicima će biti omogućeno da uzmu pozajmicu od 200 do 500.000 dinara na godinu dana bez kamate. Tek posle toga biće u obavezi da vraćaju novac. Za tu namenu u budžetu je planirano 1,5 miliona dinara, dok će ukupna angažovana sredstva biti do 25 miliona dinara. Oko stotinak poljoprivrednika moći će da konkuriše za ovaj program podrške – objasnio je Kabok.

Sredstva će se deliti do utroška sredstava. Uskoro će biti objavljen i poziv na koji se odnosi na bušenje mini bunara za navodnjavanje voćnjaka, plastenika, poljoprivrednog zemljišta koje takođe sufinansira lokalna samouprava.

Raspisan je i javni poziv za izdavanje državne zemlje u zakup za 2018. godinu po pravu prečeg. Stočari i poljoprivrednici koji imaju infrastrukturne objekte imaju pravo da se jave do 31. oktobra.