Volonteri uređuju pašnjake velike droplje u Mokrinu

Na prostoru Specijalnog rezervata prirode “Pašnjaci velike droplje” u Mokrinu u toku je međunarodni volonterski kamp. Cilj je revitalizacija zaštićenog prirodnog dobra i uređenje edukativne staze u rezervatu, u čemu osim volontera iz Srbije pomažu i mladi iz Slovačke, Francuske i Rusije.

Organizator je Udruženje za zaštitu velike droplje iz Mokrina, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, dok su projekat finansijski podržali Ministarstvo omladine i sporta i lokalna samouprava sa ukupno 120 hiljada dinara.

Osim uređenja pašnjaka na rezervatu je u toku i  prstenovački kamp tokom kojeg orintolozi prstenuju ptice koje prolaze kroz rezrevat na putu ka jugu.

droplje-kamp

Mlade volontere obišli su predstavnici Seketarijata za zaštitu životne sredine Grada Kikinde, na čelu sa sekratrkom Miroslavom Krnić i predsednik Mesne zajednice Mokrin Goran Dumitrov koji su izrazili nadu da će kamp postati važan deo eko-turizma našeg kraja.