Uvođenje u vojnu evidenciju


U obaveštenju, koje je stiglo iz Centra Ministarstva odbrane, pozivaju muškarce rođene 1999.godine da ispune zakonsku obavezu, kako bi bili uvedeni u vojnu evidenciju. Centru Ministarstva odbrane treba da sa jave i osobe rođene od 1987 do 1998.godine, koje nisu do sada uvedene u evidenciju vojnih obveznika. Uvođenje u evidenciju traje do 28. januara od 9-14 sati u Centru Ministarstva odbrane. Potrebno je sa sobom poneti ličnu kartu, ili izvod iz matične knjige rođenih I uverenje o državljanstvu. Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa zakonom o vojnoj, radnoj I materijalnoj obavezi.