Usvojen izveštaj o izvršenju budžeta od januara do septembra

Na današnjoj sednici lokalnog parlamenta odbornici su usvojili predlog konsolidovanog izveštaja o izvršenju odluke budžeta od januara do septembra. Ovu odluku obrazložila je Snežana Kovačević, sekretarka Sekretarijata finansija koja je istakla da su prvobitnom odlukom o budžetu bili planirani prihodi, primanja i planirana sredstva u iznosi od 2,6, a da nakon uvećanja za iznos transfera, donacija i drugo iznosi 3,1 milijardu dinara što je i osnovica za izračunavanje za posmatrani period .

-U prvih devet meseci realizovani su prihodi i primanja i preneta sredstva iz budžeta i ostalih izvora u iznosu od milijardu 872 miliona dinara ili 59,3 odsto u odnosu na prvobitni plan uvećan za namenska sredstva od drugog nivoa vlasti. Rashodi i izdaci su milijardu 837 miliona dinara odnosno 58,4 u odnosu na prvobitni plan uvećan za namenska sredstva od drugog nivoa vlasti – rekla je Snežana Kovačević, sekretarka Sekretarijata finansija.

O najvažnijim ulaganjima u infrastrukturu od početka godine govorio je član Gradskog veća Milivoj Linjački.Prioritet je ravnomerni razvoj grada i sela, a za investicije je izdvojeno oko milijardu dinara što je najveći iznos do sada.

-Završena je izgradnja nedostajućih sadržaja na graničnom prelazi Nakovo-Lunga, a za ovaj posao izdvojeno je 90 miliona dinara. Izgrađena je i biciklistička staza za šta je utrošeno 70 miliona dinara. Za prvu fazu izgradnje pijace obezbeđeno je 40 miliona dinara, početkom novembra počeće druga faza, završetak se očekuje sredinom 2020. godine, a u kompletne radove uložiće se 270 miliona dinara. U most i pristupne staze na Starom jezeru investirano je 17, u parking kod SC „Jezero“ i maske na objektu uloženo je 11 miliona dinara. Za rekonstrukciju velikog bazena i antikorozivnu zaštitu izdvojeno je devet miliona dinara. Rekonstruisane su tribine na stadionu FK „Sloboda“, ivičnjaci na bazenu u Banatskom Velikom Selu, kao i košarkaški teren u drugom rejonu u Kikindi. Završavaju se radovi na izgradnji foajea Narodnog pozorišta i platoa ispred u vrednosti 30 miliona dinara – rekao je Milivoj Linjački, član Gradskog veća

Posebna pažnja posvećena je rekonstrukciji puteva i ulica. Očekivanja su da će se do kraja novembra završiti novi kružni tok na ulazu u grad. Završeni su i radovi na izgradnji prve faze magistralnog vodvoda, dva nova bunara za buduću fabriku vode, a započeta je sanacija i rekonstrukcija 33 bunara u gradu i selima.Urađena je i kišna kanalizacija u Nemanjinoj i Dositejevoj ulici, završena je projektna dokumentacija za izgradnju fekalne kanalizacije na Strelištu i Železničkom Novom Redu tako su stvoreni svi uslovi da se ona i izgradi. Uloženo je 65 miliona dinara u objekete obrazovanja. Sanirane su kritične tačke na vrelovodu, a 28 miliona dinara izdvojeno za rekonstrukciju trotoara i parkinga. Iz gradskog budžeta 9,5 miliona dinara izdvojeno je i za potrebe Doma zdravlja, dodao je odbornik SNS dr Dušan Prekratić.

-Novac je namenski trošen prevashodno za održavanje objekata Doma zdravlja, za vraćanje duga „Srbijagasu“ u iznosu od 3, 7 miliona dinara. Uz pomoć lokalne samouprve dobijena su u sredstva, 17 miliona dinara na konkursu Komapnije NIS koja se ulažu u Dečiji i Školski dispanzer. Dobra saradanja grada i pokrajinske Vlade ogleda se i kroz ulaganje u medicinsku opremu u Opštoj bolnici u iznosu od preko 60 miliona dinara – istakao je dr Dušan Prekratić, odbornik SNS

Odbornici su glasali za odluku o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Odlukom se odobrava zaduživanje grada Kikinde za iznos do pet stotina miliona dinara koji će biti iskorišćeni za rešavanje problema pijaće vode u Kikindi odnosno izgradnju novih postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u selima i izgradnju proizvodne hale za investitore.Ugovor o kreditu sa poslovnom bankom biće zaključen u zavisnosti od tržišnih uslova sa rokom otplate do 15 godina i grejs periodom do tri godine. Odbornik LSV-a Saša Homanov pitao je da li je moglo da se izbegne kreditno zaduženje, a odgovor je dobio od Milice Tripinović Popov, odbornice SNS.

-Ovo kreditno zaduženje je jedan od načina da se reši pitanje snabdevanja zdravom pijaćom vodom za sve stanovnike na teritoriji grada. Moglo je i drugačije, ali mnogo ranije. Spominju se sredstva rudne rente koja se uplaćuju, a moram da istaknem da taj ugovor nije sklopila ni ova vlast ni Srpska napredna stranka, kao i činjenicu da su iznosi za rudnu rentu u ranijim godinama bili mnogo veći nego što su sada. Tada se niko nije setio da opredeli deo novca da se bar deo problema snabdevanja pijaćom vodom reši – napomenula je Milica Tripinović Popov, odbornica SNS.

Predlogom odluke o nagradama i priznanjima grada Kikinde , utvrđen je naziv najvišeg priznanja koje se dodeljuje – Nagrada grada Kikinde, ustanovljena su gradska priznanja,a uneta je odredba da Skupština odlučuje o dodeljivanju zvanja „počasni građanin”. Gradska priznanja nazvana su po znamenitim sugrađanima koji su dali nesporan i značajan doprinos u oblasti svoga rada i delovanja tako da priznanja nose nazive : Jovan Ćirilov, dr Pavle Kenđelac, Stefan Bon, Nika Mirkov, dr Ranko Petrović i Melanija Nikolić Gaičić.

Donete su i odluke o: saradnji komunalne milicije i inspekcijskih službi, o boravišnoj taksi, organizaciji funkcionisanja civilne zaštite. Razrešeni su i imenovani članovi upravnih, nadzornih i školskih odbora.Izveštaj o radu zaštitnika građana za 2018. godinu izostao je s obzirom na to da Ivan Roščić, koji je obavljao posao ombudsmana, iako je pozvan nije došao na sednicu .