Usvojen budžet Grada Kikinde za 2017. godinu

Odbornici su na sednici Skupštine grada izglasali odluku o budžetu,  koji je planiran na dve milijarde i 377 miliona dinara. Više od 600 miliona dinara priliva očekuje se od poreza na zarade, poreza na imovinu 280 i rudne rente 220 miliona dinara.

Predsednica Saveta za budžet i finansije Milica Tripinović Popov istakla je da budžet planiran u narednoj godini ima socijalnu i razvojnu funkciju, da je sastavljen na principima prioriteta i po programu reforme upravljanja javnim finansijama.

Odbornici LSV-a i odbornička grupa “Odbranimo Kikindu” nisu glasali za budžet. Njihova zamerke odnosile su se na to da je u odnosu na ukupan budžet malo sredstva planirano za kapitalne investicije, da pojedine stavke nisu realno planirane, naročito one koje se odnose na gradsku upravu, kao i da je nedovoljno novca opredeljeno za programe koji se odnose na smanjenje broja nezaposlenih. Povela se i polemika o transferima iz pokrajinske kase.

Na kritike odbornika odgovorio je Milenko Jovanov, šef odborničke grupe SNS-a.

-Kritike koje smo dobili od opozicije mogu samo da nas učvrste u uverenju da je ovo dobar budžet jer ozbiljnu kritiku na ono što se tiče lokalne samouprave nismo čuli.Konstantno nas kritikuju oni koji u prethodnom periodu nisu uradili ništa, zbog onoga što smo uradili nešto – istakao je Jovanov.

U 2017. iz Pokrajine se očekuje 100 miliona dinara za projekte koji će pomoći poboljšanje života u Kikindi.

Većinom glasova date su saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća „Kikinda“, „Toplana“ i „Autoprevoz“.Doneti su zaključci o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP „6. oktobar“ u likvidaciji za 2017. godinu, davanju saglasnosti na program poslovanja JP ICK u likvidaciji i program korišćenja sredstava subvencija iz gradskog budžeta, kao i o davanju saglasnosti na program poslovanja JP „Gradsko zelenilo i pijaca“ u likvidaciji za narednu godinu.

Donete su odluke o okončanju postupka likvidacije i preuzimanju prava i obaveza javnih preduzeća „Direkcija za izgradnju grada“ u likvidaciji, “OSA”-e u likvidaciji i o preuzimanju obaveza Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu u likvidaciji.

Na lični zahtev, Branka Kovačević, direktorica Apotekarske ustanove „Kikinda“ razrešena je dužnosti, a na mesto v.d. direktora imenovan je Nino Žuvela, diplomirani ekonomista. Dužnosti likvidacionog upravnika javnih preduzeća u likvidaciji “Direkcije za izgradnju grada”. JKP “6.oktobar” i “OSA”-e razrešen je Zoran Milovanovića, a za novu likvidacionu upravnicu imenovana je Dijana Jakšić Kiurski, diplomirani ekonomista.

Ukinuti su fondovi: solidarnosti, kulture i fizičke kulture što je proisteklo iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu kojim je propisano da javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne samouprave ne mogu imati status indirektnih budžetskih korisnika.