Uređuje se urbani mobilijar na Mikronaselji i Gradskom trgu

U toku je sanacija urbanog mobilijara u centru grada i na Mikronaselju. Osim toga, uređuju se i delovi Gradskog trg na kojima je najviše ulegnuća. Za sve radove biće utrošeno 1,2 miliona dinara.

U delu Mikronaselja na pojedinim klupama zamenjeni su drveni delovi koji su bili polomljeni ili ih nije bilo, a postavljene su i nove kante za otpatke. Isto je urađeno i na Gradskom trgu. U pomenutim delovima grada uređena su i ofrabana igrališta.

mobilijar-linjacki

-Apelujem na nesavesne sugrađane da ne uništavaju urbani mobilijar – rekao je Milivoj Linjački, član Gradskog veća.