Uništavanje ambrozije i tretman protiv komaraca

Ambrozija je jednogodišnja korovska biljka i najpoznatija je alergena vrsta. Izaziva zdravstvene probleme kada cveta od jula do oktobra. I ove godine lokalna samouprava preduzela je mere da se ambrozija uništi.

-Nakon što je detektovano 97 lokacija u gradu i selima na kojima ima ambrozije pristupilo se mehaničkom uklanjanju. Do sada je ova biljka pokošena na 85 lokacija. Hemijski tretman počeće pošto sve površine budu pokošene.Prema odluci Grada Kikinde svi vlasnici, korisnici, pravna lica, preduzetnici, poljoprivrednici, staraoci i upravljači javnih puteva i vodotokova, kao i fizička lica u obavezi su da uništavaju ovu korovsku biljku uz primenu agrotehničkih mera, mehaničkim ili hemijskim putem – istakla je Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne. sredine.

 

Ambrozija je košena na obodu Barande, Strelišta, Železničkog Novog Reda, Mokrinskom drumu. Hemijski tretman biće urađen na nepristupačnim lokacijama, van građevinskog rejona, na seoskim deponijama i na obodu grada. Posao je pripao novosadskoj firmi “Ciklonizacija” ,a izdvojeno je milion dinara.

Kako saznajemo od naše sagovornice u narednom periodu nastaviće se sa tretmanom komaraca:

-Do sada je urađeno pet tretmana komaraca počev od maja kada je bio prvi, do kraja jula. Tretmani su obuhvatili i uništavanje komaraca u podrumima i zgradama. Podeljene su i BTI tablete za suzbijnaje komaraca na selima. Osim naseljenih sredina tretirani su bare, kanali i jezera.

Dalji koraci zavisiće od brojnosti komaraca.

-Brojnost komaraca očekivana je za ovo doba godina, što utvrđuju zaposleni u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju. Planiran je još jedan tretman koji će zavisiti od brojnosti komaraca. Osim gradske uprave i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine učestvuje u uništvanju komaraca. Od aprila je tretirano 10 površina veličine od 22 do 37 hektara – rekla je Miroslava Krnić.

Za uništavanje komaraca budžetom je predviđeno 6,6 miliona dinara.