Ulaganja u bolju zdravstvenu zaštitu u Kikindi

Na sednici Skupštine Grada Kikinde usvojen je izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja za 2017. godinu.Prošle godine sredstvima lokalne samouprave urađene su pripreme za izgradnju arhive, nabavku nameštaja, angažovano je pet osoba po osnovu ugovora o privremenim i
povremenim poslovima, čime je olakšan rad u ambulantama u kojima je došlo do odliva kadrova, kupljena je medicinska opreme, a urađene su tekuće popravke i održavanje zgrada. Iz gradske kase ove godine izdvojeno je 12,9 miliona dinara za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove.

-U prvoj polovini godine utrošeno je 9,6 miliona dinara i to najvećim delom za reprogram duga prema “Srbijagasu”. Ova ustanova vodi odgovornu kadrovsku politiku pa je dodeljeno i osam specijalizacija, dok se do kraja godina planira još četiri ili pet specijalizacija – istakao je dr Dušan Prekratić, odbornik SNS-a.

 

Ambiciozni su i planovi koji očekuju Opštu bolnicu.

U 2018. godini zalaganjem rukovodstva Opšte bolnice odobrena su sredstva u iznosu od 33 miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijata za kupovinu multislajsnog skenera. U toku je tenedr za kupovinu radiološkog ultrazvučnog aparata vrednog 8,7 miliona dinara, kardiovaskularnog ultrazvučnog aparata   vrednog 7,5 miliona, ortopedskog  operacionog stola koji košta pet miliona dinara i nove eleketrohirurške jedinice vredne 1,1 miliona dinara. Jedna od najvažnijih investicija u narednom periodu biće kompletna rekonstrukcija Bolnice – kazao je dr Prekratić.

Nedavno je Opšta bolnica od Vlade Vojvodine dobila i novo opremljeno sanitetsko vozilo vredno 4,7 miliona dinara. Od 2017. do danas u Bolnici je dodeljeno je 14 specijalizacija, a dodeliće se još četiri do kraja godine.