Ukrasna živina u dvorištu porodice Uverić

Ostavši bez posla, Stanoje  Uverić je rešio da bi mogao da počne da se bavi  uzgojom ukrasne živine. Nakon nekog vremena, on je ozbiljno počeo da se bavi ovim poslom, da bi nakon deset godina shvatio i da je to preraslo u neku vrstu pasije, bez koje teško da bi mogao.

Da bi se pilići uspešno uzgajali, a njihov procenat uginuća bio najmanji mogući, važno je voditi računa pre svega o uslovima u kojima žive. Naš sagovornik, Stanoje  Uverić kaže da je temperatura vrlo bitna stavka, u prostoriji u kojoj borave pilići. Regulacija i prilagođavanje spoljnim faktorima  takođe je potrebno obezbediti u delu prostora, kako bi pilićima bilo idealno za opstanak i razvoj:

-Još jedan u nizu faktora koji utiču na to da tov pilića bude uspešan i da izgled ali i prosečna kilaža bude zadovoljavajuća jeste ishrana koja i do 90 posto utiče na brzinu prirasta. Ja  pripremam  posebnu mešavinu za svoje piliće jer na taj način,  mogu biti siguran u kvalitet hrane ali i uštedu.

 

Proizvodnja ove ukrasne živine u porodici Uverić počinje i završava u njihovom dvorištu, što znači da je sve domaće i da nisu dolazili u iskušenje da svoja jata ukrštaju sa nekim drugim rasama živine.

Godišnje za matična jata koja mu trebaju uspešno izvede  oko 50 komada, ostalo plasira na raznim takmičenjima, vašarima i sajmovima. Kako Uverić ističe, ova vrsta živine je interesantna iz više razloga, a najbitnije je taj estetski izgled koji doprinosi lepoti samog dvorišta,na čega je on naročito ponosan. Do sada je svojim bramama uspeo da osvoji razne pehare, što mu dosta pomaže pri prodaji pilića. Podrška ostalih članova porodice ne manjka, pa je zadovoljstvo i korist na taj način još više naglašena.