Uginuće ribe u “Molinskom” kanalu na putu Kikinda-Bašaid

Meštani i predstavnici MZ Bašaid 24. aprila primetili su i obavestili nadležne u Pokrajinskoj inspekciji o uginuću ribe na “Molinskom” kanalu. Reč je o kanalu na putu između Kikinde i Bašaida. U njega se uliva meliracioni kanal “N1” koji prikuplja atmosfersku vodu iz Bašaida. Kako je za TV Rubin istakao Nemanja Ivanović, načelnik Odeljenja za kontrolu, zaštitu i korišćenje prirodnih dobara i ribljeg fonda istog dana inspektori inspekcije za zaštitu prirode Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine su obišli teren.

-Nadležni inspektor na licu mesta nije zatekao uginulu ribu. Zatečena je samo sitna riba koja se kretala po gornjoj površini vodenog ogledala. Pretpostavka je da se riba podigla na površinu usled nedostatka kiseonika na većoj dubini kanala – istakao je Ivanović.

Obaveštena je nadležna vodna inspekcija, gradska uprava Kikinda kao i komunalnu inspekciju.O ovom slučaju obavešteni su nadležni u JP “Vode Vojvodine” i po svedočenju uginuća ribe je bilo, ali inspektori je nisu zatekli.

-Pretpostavlja se da su mlađe osobe iz okoline pokupile ribu sa meredovima – rekao je Nemanja Ivanović.

Svedoci sa kojima su inspektori razgovarali istakli su da je uginuo velik broj tolstolibika veličine od 700 grama do kilogram, šarana i karaša. Nadležni su obavili terenski inspekcijski nadzor, tokom kojeg je utvrđeno da u blizini kanala ne postoje industrijski objekti koji ispuštaju otpadne vode u “Molinski” kanal.

-Kako nije zatečena uginula riba ne možemo da odredimo tačan uzrok uginuća. Nažalost, u ovom periodu godine se često dešavaju uginuća ribe a mogući uzroci su: nizak vodostaj reka i kanala usled manjka padavina, nesavesna, neadekvatna primena pesticida, nesavesni poljoprivrednici koji ispustaju ostatke od pesticida u vodotokove,virusna oboljenja ribe odnosno prolećna viremija šarana – objasnio je Ivanović.

Na ovom lokalitetu ovo je prva prijava uginuća ribe. Inspekcija za kontrolu zaštite korišćenja prirodnih dobara i ribljeg fonda Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ostaće u kontaktu u narednom period sa predstavnicima MZ Bašaid, kao i sa meštanima koji su prijavili uginuće ribe, ukoliko se ponovo desi ovkakav ili sličan incident.