U toku prijavljivanje za studentske stipendije

Grad Kikinda i ove godine opredelio je sredstva za studente u vidu stipendije. Javni konkurs za dodelu stipendijama studentima visokoškolskih ustanova otvoren je do 22. januara, a sva neophodna dokumentacija predaje se u Uslužnom centru na šalteru broj 5.

 

 

 

 

 

 

-Pravo na dobijanje stipendije imaju studenti koji su upisali prvu godinu studija, a ispunjavaju uslove da su dobitnici titule „Učenik generacije“ u srednjoj školi, da su članovi MENSE , da su nosioci Vukove diplome, da su na prijemnom ispitu na odabranom fakultetu ostvarili prvo mesto na rang listi. Što se tiče ostalih gopdina studija uslov je da studenti imaju najmanju prosečnu ocenu devet – istakla je Dunja Vujčić, sekretarka Sekretarijata za društvne delatnosti.

Pravo imaju i studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, a koji su slabijeg materijalnog stanja i imaju prosečnu ocenu osam. Podnosilac zahteva treba da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište ili boravište na području Grada Kikinde, da se školuje u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i da se školuje na teret budžeta Republike Srbije.

-Novina je da je stipendija uvećana u odnosu na prošlu školsku godinu i iznosi 8.500 dinara. Studenti koji primaju republički kredit ili stipendiju po zakonu ne mogu da ostvare pravo na stipendiju Grada Kikind – rekla je Dunja Vujčič.

Svake godine interesovanje studenata za dobijanje stipendije je sve veće.

-Prošle godine bilo je podneto 160 prijava , a 92 studenta ostvarila su pravo na stipendiranje – napomenula je naša sagovornica.

Stipendije se isplaćuju u deset jednakih mesečnih rata, od februara do novembra, u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.