U toku pošumljavanje u Banatskom Velikom Selu

Na parceli u Banatskom Velikom Selu u toku je pošumljavanje. Ovaj posao deo je godišnjeg plana pošumljavanja istakao je Miodrag Radovanović, inženjer šumarstva u JP “Kikinda”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pre samog pošumljvanja urađeno je pedološko ispitivanje zemljišta u saradnji sa Institutom za nizijsko šumarstvo. Uradili smo 22 pedološka profila za grad Kikindu kako bismo tačno znali koja vrsta drveća treba da se sadi. Na ovoj parceli zasadiće se hrast lužnjak i poljski jasen – istakao je Miodrag Radovanović, inženjer šumarstva JP “Kikinda”.

Parcela je opredeljena za pošumljvanje i deo je šumske osnove grada.

-Po našem planu gajenja šuma parcela je bila jedna od dostupnih za pošumljavanje. Ovo vreme još uvek spada u jesenju sadnju. Sadnice će imati dovoljno vremena da se adaptiraju pre početka vegetacionog perioda – rekao je Raovanović.

Na 5,5 hektara biće zasađeno 12.500 sadnica.

-Urađen je plan za tekuću godinu kojim su predviđena nova pošumljavanja u ataru na teritoriji grada Kikinde. Po startegiji razvoja Kikinde pošumljenost je 1,16 procenata, a naš cilj je da on bude što veći – dodao je naš sagovornik.

Osim ove parcele nedavno je završeno pošumljavanje 11 kilometara vetrozaštitnog pojasa u katastarskoj opštini Banatska Topola na potesu Veliki rit.