U toku košenje ambrozije

Gradskom Uredbom predviđeno je mehaničko uništavnje ambrozije, koja je veoma alergena. Uništavanje ove korovske biljke završeno je na planiranim površinama u gradu i počelo je u seoskim sredinama.

 

 

 

 

 

 

 

-Svi vlasnici, korisnici, pravna lica, preduzetnici, poljoprivrednici, staraoci i upravljači javnih puteva i vodotokova, kao i fizička lica u obavezi su da uništavaju ovu korovsku biljku uz primenu agrotehničkih mera, mehaničkim ili hemijskim putem – istakla je Miroslava Krnić, sekretraka Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Sugrađani treba da uređuju lokacije ispred svojih objekata i da se jednako brinu o površinama u gradskom građevinskom rejonu i u ataru odnosno da se ova korovska biljka uništi i na njivama pod usevima.

Putem sajta grada Kikinde mogu da prate konecntraciju polena u vazduhu.

-U Kikindi postoji aeropalinološka stanica na krovu Opšte bolnice u Kikindi. Institut iz Novog Sada radi analize i određuje u kojoj meri i koja vrsta polena je najizraženija u vazduhu – kaže Miroslava Krnić.

Svi oni koji ne ispoštuju uredbu o mehaničkom uklanjuju ambrozije biće opomenuti. Košenje je počelo 10. jula, a završiće se krajem septembra. Cilj je da se spreči cvetanje ambrozije koje počinje u avgustu.