U Tehničkoj školi završeni radovi na osvetljenju svih prostorija

U Tehničkoj školi tokom letnjeg raspusta u potpunosti su završeni radovi na osvetljenju učionica, pomoćnih prostorija i fiskulrurne sale. Za ove radove je sredstvima grada Kikinde, kao i pokrajinskog Sekretarijatata za prosvetu izdvojeno 2 miliona dinara. Početak nastavne godine u Tehničkoj školi biće uz znatne promene, kada je enterijer u pitanju, što i jeste odlika ove škole u kojoj gotovo i da ne postoji raspust. Ovoga puta su završili posao, započet tokom zimskog raspusta, pa je sada u celoj školi omogućeno učenicima da pohađaju nastavu uz najkvalitetnije propisano osvetljenje, rekla je direktorica škole Milanka Halilović i dodala:

-Pisali so projekat i dobili prvih 1.100 000 dinara od Pokrajinskog Sekreatrijata za obrazovanje. Tim sredstvima smo odradili osvetljenje u šest učionica i u fiskulturnoj sali. Tokom jula se radilo na osvetljenju u 15 učionica, medijateci i zbornici, za čega je sredstva izdvojila lokalna samouprava u iznosu od 1.100 000 dinara. Svo osvetljenje koje smo skinuli iz učionica smo uotrebili da popunima svetla u hodnicima i drugim prostorijama.Radi se o led osvetljenju, čiji je rok trajanja od dve do pet godina.

 Osim ovih radova, od prvog septembra će u Tehničkoj školi, na osnovu projekta nastavu pohađati i mladi iz Migrantskog centra. Opšti cilj projekta, rekao je profesor Dragan Odžić  je uključivanje dece migranata u srednje stručne škole:

 

-Tehnička škola će realizovati ovaj projekat kroz tri etape. Prva etapa podrazumeva pripremu nastavnika i stručnih saradnika za rad sa decom  migrantima. U okviru ove etape organizovaćemo i jedno studijsko putovanje do škole u Beogradu, škole za Dizajn tekstila, koja je i model škola. Tamo ćemo steći osnovno iskustvo u radu sa migrantima, što nam je vrlo potrebno.

Druga etapa podrazumeva uključivanje dece migranata u vannastavne aktivnosti same škole. Plan je organizacija 12 filmskih radionica, koje će trajati od oktobra do aprila. Treća etapa je uključivanje dece migranata u praktičnu obuku i u sportske aktivnosti. Tehnička škola tradicionalno organizuje dva velika turnira, u fudbalu i u basketu, tri na tri. Turniri „Igrajmo srcem“ su humanitarnog karaktera i ovoga puta je plan da sredstva koja se dobiju na turnirima budu usmerena ka Migrantskom centru.