U školu “6.oktobar” pošlo 4 prvaka

U školi „6.oktobar“ ove godine, od 60 đaka, koliko broji ova škola, na početku nove nastavne godine, 4 prvaka je krenulo u školu.

Kako je navela direktorica škole, to je broj đaka koji je apsolutno neophodan za normalno funkcionisanje, pogotovo odeljenja u kom  su  deca  sa smetnjama u razvoju:

-To je minimalan broj kako  bi se jedno odeljenje moglo formirati u našoj školi. Ostala odeljenja imaju veći broj đaka, ali ovo su  prvaci od kojih od njih četvoro, troje imaju ličnog pratioca. Znači potrebna je ogromna pomoć i podrška u oblasti kretanja, hranjenja, oblačenja. Oni su svi sa ličnim pratiocem, a uz to je sa njima i  defektologa  u grupi,  koji  će u narednom periodu raditi sa njima.

Ove školske godine, dodala je Vasić škola „6. oktobar“ broji deset odeljenja, osam nekombinovanih i dva kombinovana.

Škola „6. oktobar“ koja je poslednjih desetak godina dosta uradila na potpunoj obnovi enterijera, zatim na prilagođavanju i osposobljavanju posebnih učionica za rad sa decom od ovog septembra će imati i potpuno obnovljenu fiskulturnu salu.