U severnom Banatu izvoz veći od uvoza

U prvih devet meseci privredna društva koja posluju na teritoriji Kikinde, Novog Kneževca i Čoke ostvarila su izvoz vredan 167,2 miliona evra.

 

 

 

 

 

 

Od janura do kraja septembra najviše proizvoda izvozila su kikindska privredna društva- u vrednosti od 155, 9 miliona evra. Najveći udeo u izvozu ima MSK sa 65 miliona evra, slede “Le Belier”, Livnica “Cimos”, “Zopas”, “Mekafor” čiji izvoz je bio veći pet miliona evra, fabrika čarapa “Emepi”, “Toza Marković”. Čoka je imala 7,3 miliona evra izvezenih proizvoda, a prednjači “Autofleks” Livnica, dok je u Novom Kneževcu izvoz iznosio 3,9 miliona evra, a najveći izvoznici su “Aleva” i Tvornica poljoprivrednih strojeva.

Najviše deviza doneli su sirćetna kiselina i metanol, delovi za klipne motore, električni grejni otpornici, delovi i pribor za motorna vozila, crep, delovi za prikolice, hulahop čarape.

Dominatno izvozno tržište je Evropska unija, ali privredna društva u našem okruženju imaju dobru saradnju i sa partnerima u: Ruskoj federaciji, SAD, Indiji, Južnoj Americi, Japanu i drugim zemljama. Najviše se izvozilo u Rumuniju, Mađarsku, Ukrajinu, Poljsku, BiH , Sloveniju. Sa susednim Rumunijom i Mađrskoj, potom sa Ukrajinom i Poljskom izvoz je bio veći nego u 2017. godini.

Privrednici u Kikindi, Čoki i Novom Kneževcu najviše su uvozili sirovine poput: legura sirovog aluminijuma, delove za klipne motore, hulahop čarape, delove i pribor za motorna vozila.

U Kikindi je bilo 14.777 zaposlenih u prvih sedam meseci ove godine dok ih je u okrugu 36.133.

Broj zaposlenih uvećan je za 1.500 osoba u proteklih godinu i po dana u Kikindi, Novom Kneževcu i Čoki. Interesantno je što se povećao broj zaposlenih žena od januara do jula, tako je u našem gradu radno angažovano 426 žena, a u okrugu 950.

Na evidenciji Filijale NSZ zaključno sa oktobrom bilo je 3.166 nezaposlenih. Najviše ih je bez osnovnog obrazovanja, a najmanje sa VII 2 stepenom stručne spreme, dok najteže do zaposlenja dolaze žene starosti od 55 do 59 godina.

Prema statističkim podacima, prosečna zarada od januara do avgusta bez poreza i doprinosa bila je 46.000 dinara u Kikindi, a 40,5 hiljada dinara u Čoki.