U OŠ “Sveti Sava” stigla digitalna oprema

Pred početak školske godine, organizovana je obuka za nastavnike, učesnike projekta „2000 digitalnih učionica“, koji je pokrenula Vlada Republike Srbije i kojim je obuhvaćen deo nastavnika koji ove školske godine predaju u prvim i petim razredima.

U OŠ „Svet Sava“, kako je naveo nastavnik Danilo Borovnica, desetoro učitelja i nastavnika je prošlo dvodnevnu obuku, kako da koriste digitalnu opremu i kako da koriste novi digitalni nastavni materijal koji prati sve nove udžbenike za prvi i peti razred:

-Mi smo iskoristili ovu priliku da konkurišemo u okviru ovog projekta. Prijavilo se osmoro nastavnika da učestvuje kao učenici i dva da drže obuku. U pitanju je komplet: video projektor, mobilno postolje, zvučnici i  lap top. Dobili smo deset kompleta

Iz nekih škola prijavilo se više nastavnika koji su zainteresovani da nastava bude digitalizovana, iz nekih samo jedan, a bilo je i škola gde se nije prijavio ni jedan učitelj i nastavnik:

-Sastav nastavnika je vrlo raznolik što je vrlo bitno. Mogu sa zadovoljstvom da primetim da smo mi možda najbrojnija škola koja seprijavila po broju nastavnika i učitelja uz ovom projektu. Do sad smo mi uzimali video projektore, ali dok ih uključimo i prilagodimo, prođe pola časa.  Na ovaj način ćemo ubrzati rad.

Na ovaj način će učenici prvog i petog razreda osim iz klasičnih, papirnih udžbenika, učiti i iz digitalnih, koji se u škole uvode kroz pilot projekat “Digitalna učionica”. Oprema, koja je stigla u školu pomoći će nastavnicima i učiteljima, kao i đacima da daleko brže i kompletnije pređu nastavni program, na najsavremeniji način, što uklapa ovu školu u savremene standarde. Elektronski udžbenici koristiće se u nastavi uporedo sa štampanim, klasičnim udžbenicima.