U Kikindi broj korisnika socijalne pomoći u padu

U kikindskom Centru za socijalni rad saznajemo da se broj korisnika novčane socijalne pomoći smanjuje. U brojkama to izgleda ovako: 2016. socijalnu pomoć na teritoriji Grada Kikinde primalo je 1580 korisnika, u 2017. godini 1490, a na dan 31. decembra 2018. ovaj vid materijalne pomoći koristilo je 1250 sugrađana.

Beležimo pozitivan trend smanjenja broja korisnika socijalne pomoći. Razlozi su, pre svega, otvaranje radnih mesta i zapošljavanje, zatim ima tu i migracija jer ljudi odlaze u druge zemlje, a neki ostanu i bez novčane pomoći u reviziji koju radimo svake godine. Tih 1250 nosilaca prava na socijalnu pomoć, obuhvata 2800 članova domaćinstva, od toga 830 dece– objašnjava Radislav Ivetić, direktor Centra za socijalni rad.

Iznos socijalne pomoći za jednočlano domaćinstvo je 8347 dinara mesečno. Ta sredstva se uvećavaju prema broju članova porodice, -za 50 odsto po punoletnom članu odnosno 30 procenata za dete. Broj korisnika Narodne kuhinje već godinama se ne menja- deli se 500 kuvanih obroka u gradu i još isto toliko lanč paketa u selima. I ove zime ls je obezbedila pomoć u ogrevu, dobilo ju je 700 porodica.

Mi imamo evidenciju ljudi koji su ispod granice siromaštva, koji nemaju nikakva primanja ili su njihova primanja ispod cenzusa socijalne pomoći. Evidenciju o ljudima sa niskim primanjima nemamo, ali svima je jasno da prihodi još nisu takvi da svi od njih mogu dobro i lepo žive. Vidimo da se prosek primanja povećava i to je evidentno. Nova radna mesta i povećanje plata ipak doprinose smanjenju opšteg siromaštva, to ne ide brzo, ali se dešava i to je činjenica- ocenjuje Ivetić.

Sugrađanima u stanju socijalne potrebe pomaže se i u vidu jednokratnih novčanih pomoći. Lokalna samouprava godišnje milion i po dinara izdvoji u budžetu za tu namenu. Dodeljeno je 430 jednokratnih novčanih pomoći , dok je još milion dinara usmereno za jednokratnu pomoć- za lekove i ortopedska pomagala.

Preko Centara za socijalni rad, država finansira i hraniteljske porodice.

-Trenutno imamo 94 dece koja su smeštena u 43 hraniteljske porodice. Pozivam sve sugrađane koji su zainteresovani za harniteljstvo da se jave Centru za socijalni rad. Uskoro će biti organizovana i obuka za hranitelje, ali kad god da se jave, spremni smo da proširimo broj hranitelja.

Kao Svetski dan socijalne pravde 20. februar obeležava se od 2007 godine kada ga je proglasila generalna skupština UN prepoznajući potrebu za smanjenjem siromaštva, nezaposlenosti i isključenosti.