U Gerontološkom centru zadovoljni ulaganjima u ovoj godini

Godina na izmaku bila je uspešna za Gerontološki centar u Kikindi. Priliv sredstava utrošenih na investicije bio je više nego zadovoljavajuć, rekao je direktor Svetslav Vukmirica:

 

 

 

 

-Obezbedili smo 61 milion dinara. Najveći deo novca utrošen je na adaptaciju i sanaciju objekta u Novom domu u ulici Generala Drapšina. Sanirali smo toplovod u Starom domu, uredili smo Klub gerontološkog centra, uveli smo nove softvere za arhivsku građu i računovodstvo.

Gerontološki centar ima velike planove vezane za ulaganje u objekte i narednoj godini. Urađena je projektno tehnička dokumentacija za dva projekta.

Jedan se odnosi na izgradnju zgrade u Starom domu u ulici Braće Sredojev. Njegova vrednost je 120 miliona dinara, dok je za opremanje te zgrade neophodno 50 miliona dinara. Novi objekat bio bi izgrađen na mestu sadašnja dva dvorišna paviljona koji su montažni, dotrajali i neuslovni. Uz ovu investiciju povećali bi kapacitet doma za dvadeset novih kreveta čime bi rešili listu čekanja – istakao je Vukmirica.

Drugi projekat odnosi se na sanaciju fasade, uređenje apartmana i postavku nove hidro-tehničke instalacije. Lista čekanja postoji za korisnike stacionarnog dela jer su sva mesta popunjena. Nova zgrada u ulici Braće Sredojev bi se prostirala na 1.600 kvadratnih metara, imala bi dva sprata sa 90 kreveta.

-U novom objektu sva mesta bila bi predodređena stacionarne korisnike kojih ima sve više dodao je Svetislav Vukmirica.

Vukmirica dodaje da su sva ulaganja važna za dobijanje trajne licence za rad .

-Želimo do do 20121. godine, kada je krajnji rok za dobijanje trajne licence, imamo ispunjene sve uslove – zaključio je Svetislav Vukmirica.

Kapacitet Gerontološkog centra je 180 mesta i trenutno je 90 odsto popunjen.