U drugom krugu licitacije izdato 200 hektara državne zemlje

U drugom krugu licitacije izdato 200 hektara državne zemlje

U drugom krugu licitacije zemlje u državnoj svojini na raspolaganju je bilo 4.500 hektara. Pravio učešća u drugom krugu imala su sva registrovana poljoprivredna gazdinstva iz Srbije, a u najvećoj meri izdavale su livade i pašnjaci dok je bilo i oko 100 hektara obradivih površina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselin Veselinov, predsednik Lovačkog udruženja “Stare bare” koje okuplja lovce iz Iđoša i Sajana učestvovao je na nadmetanju za zemlju u katastarskoj opštini Iđoš:

-Interesantno nam je bilo da zakupimo zemlju na kojoj se nalazi volijera lovačkog udruženja za fazanske piliće. Radi se o trstiku i pašnjaku, a ukoliko bi neko zakupio ovu parcelu ne bi mogli blagovremeno da obavimo ispust fazana.

Početna cena za hektar zemlje u drugom krugu bila je umanjena 20 odsto u odnosu na prvi krug licitacije kada je bila 194 evra za hektar. Ocenjujući ovogodišnju licitaciju predsednik Komisije za izdavanje državne zemlje Petar Žigić rekao je:

-Licitacija je protekla u korektnoj atmosferi. Odziv je bio slab i imali smo prijavljenih 16 učesnika na 12 nadmetanja. Sva zemlja izdata je po početnoj ceni. Najviša postignuta cena na licitaciji je 18.387 dinara u kastarskoj opštini Iđoš, a najniža je katastarskoj opštini Mokrin i iznosi 919 dinara po hektaru. Najviše zemlje izdato je u Mokrinu 122 hektara, a najmanje u Kikindi 1,7 hektara.

Poljoprivrednici će ovu zemlju moći da koriste do 31. oktobra ove godine. Za katastarske opštine Banatsku Topolu, Banatsko Veliko Selo, Nakovo, Nove Kozarce i Rusko Selo nije bilo prijavljenih učesnika tako da licitacija nije ni odražana. Podsetimo da je u prvom krugu od 4.500 hekatara obradive zemlje izdato 4.338 hektara.Tom prilikom u Banatskom Velikom Selu postignuta je najviša cena 64.012 dinara.