U 2019. tender za izgradnju fabrike vode

Zdrava pijaća voda iz česme uobičajena je za one koji je imaju, a čini se gotovo kao privilegija građanima koji do nje dolaze kupovinom flaširane vode ili točenjem na javnim česmama. Kikinđani već decenijama slušaju obećanja o izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode. Ovoga puta, konačno se prešlo sa reči na dela, poručuje gradonačelnik Pavle Markov. Ističe da je u neophodne radove koji prethode izgradnji postrojenja u 2018. godini- rekonstrukciju vodovodne mreže, SKADA sistem, bušenje novih bunara, zamenu vodomera -uloženo oko 200 miliona dinara.

– Već sama ta cifra pokazuje da toliko nije ulagano u proteklih deset godina. Ne postoji projekat koji u startu zahteva tolike troškove. Više nije pitanje da li će Kikinda imati čistu vodu ili neće, i ko će to da uradi, već je pitanje trenutka i ništa više- kaže gradonačelnik Markov.

Ove godine uslediće raspisivanje međunarodnog tendera. Sama izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode najverovatnije će trajati 3 do 4 godine.

– Pokušaćemo i pre tog roka, ali da ne bismo licitirali, prvo je potrebno da se raspiše tender i potom da izvođač uđe u sam posao izgradnje -ukazuje Markov.

Najveći kamen spoticanja pri rešavanju najvećeg komunalnog problema bile su, decenijama unazad, očekivano, finansije. Precizniji iznosi tek će biti poznati, pretpostavka je da će vrednost tendera biti oko milijardu dinara. Sredstva će biti pribavljena kreditom Nemačke razvojne banke (KFW).

-Mi još ne koristimo taj kredit, ali je trenutno naše rešenje da povučemo ta sredstva, Za sada nemamo bolju ponudu, ali i dalje nismo isključili mogućnost eventualnog drugačijeg modela finansiranja, ako bi bio povoljniji. Potrebna nam je stabilna i jaka tehnologija koja će dati dobar rezultat, jer je prečišćavanje kikindske vode dosta komplikovano u tehnološkom smislu.

Pijaća voda treba da zadovoljava sve propisane standarde kvaliteta. Kikindska ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti što potvrđuje i poslednja objavljena analiza Zavoda za javno zdravlje. Povećan je sadržaj organskih materija i boje, kao i koncentracije amonijaka, a u pojedinom uzorcima i natrijum, arsen i ortofosfati. Tokom novembra analizirano je 126 uzoraka vode -68 u gradu i 58 u selima.