Tretiranje komaraca u četvrtak i petak

Prvi ovogodišnji tretman komaraca na teritoriji grada urađen je u aprilu. Do sada su obavljena četiri tretmana larvi i odraslih formi komaraca, ali velike količine padavina i naglo otopljenje doprineli su njihovom bržem razmnožavanju. Hemijski i biološki tretman sa zemlje biće urađeni u četvrtak i petak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Monitoring brojnosti komaraca i uspešnost tretmana kontrolišu stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada. Na ovaj način utvrdićemo koje vrste komaraca imamo na teritoriji grada. Prošle nedelje seoskim mesnim podelili smo 5.000 komada BTI tableta za larvicidni tretman u domaćinstvima – istakala je Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.

Na brojnost komaraca najviše utiču trenutni vremenski uslovi. Zato će na osnovu monitoringa i tretmani protiv komaraca biti pojačani.

-Podjednako ćemo tretirati komarce i u gradu i na selima. Posebno će se raditi vodene površine, kanali, jezera i bare i to biološkim tretmanom. Preparati sa kojima ćemo tretirati komarce opasni su za pčele i sva udruženja već su obaveštena o tome – dodala je Miroslava Krnić.

Naša sagovornica napominje da sredstava ima dovoljno da se tretman komaraca obavlja kad god se za to ukaže potreba. U četvrtak od podneva tretiraće se komaraci sa zemlje na kanalima i barama. Istog dana od 18 do 21 sata radiće se tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima. U petak u ranim jutarnjim satima počevši od šest časova radiće se suzbijanje odraslih formi komaraca.