“Toza Marković” izašla iz stečaja

Danas je u fabrici „Toza Marković“ održana Skupština deoničara na kojoj je promenjena pravna forma kompanije , iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću. Zvanično je okončan dvo i po godišnji stečajni postupak, i započeta je realizacija Plana reorganizacije kojim „Toza Marković“ treba u narednih 10 godina da izmiri svoje obaveze prema poveriocima. Izabran je Nadzorni odbor na čelu sa Dušanom Bajatovićem, a za direktora je imenovan diplomirani pravnik Vladimir Ilić iz Kikinde.

SRT_0749

Na ovaj način „Toza Marković“ nastavlja kontinuitet poslovanja, sa tradicijom dugom 150 godina u istoj delatnosti.