Topola, Kikinda i Čajetina proglašene za najčistije sredine

Topola, Kikinda i Čajetina proglašene za najčistije sredine

Na Sajmu ekologije koji je održan u Beogradu od 12 – 14. oktobra Topola, Čajetina i Kikinda dobile su priznanje kao najčistije sredine.
Kriterijumi po kojima se ocenjivalo odnosili su se na uređenost deponije, ocenjivanje kanti za smeće kao i vizuelni utisak.