Tisa i kanal DTD okovani ledom

Tisa je pokrivena ledom, celim svojim tokom od 160 kilometara, a u ingirenciji Vodoprivredne radne organizacije Gornji Banat iz Kikinde je 100 kilometara plovne dužine, ove reke. Debljina leda na Tisi  je oko 20 centimetra. Vode Vojvodine proglasile su redovnu odbranu od leda, što znači konstantno praćenje situacije,  kako na Tisi, tako I na kanalu DTD I reci Zlatici. Led je 100 % okovao Tisu, ali se proticaj ispod leda nesmetano odvija, rekao je direktor Vodoprivrednog  društvenog preduzeća “Gornji Banat” dipl.inž. Dragan Felbab.

Ukoliko su temperature konstantno niske, stvara se ledeni pokrivač na rekama I kanalima, a debljina leda uslovljava I stepen odbrane.  Redovna odbrana  se proglašava kada je prekrivenost vode ledom veća od 30%. Trenutno se redovna odbrana sprovodi na 708 kilometara Save, Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104 kilometra. Ministarstvo saobraćaja podseća da je zbog leda i dalje na snazi obustava plovidbe na Tisi, Kikindskom kanalu i kanalu Zlatica. Kako je Felbab naglasio, zbog niskog vodostaja, ne postoji bojazan od poplava  na kanalu DTD, nakon otapanja leda.