Timovi za borbu protiv narkomanije

Na teritoriji SBO oformljen je Stručni tim za borbu protiv narkomanije i sastavljen od psihijatara, psihologa, policajaca, tužilaca i stručnjaka drugih profila. Cilj je da se kroz razne edukacije i tribine, kako đacima tako i roditeljima kroz direktan razgovor predstavi po zdravlje pogubno dejstvo narkotika. U oktobru se na tribine odazvalo više od 800 đaka i nekoliko desetina nastavnika.

 Vlada Srbije donela je odluku o formiranju Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, koja radi na podizanju svesti o štetnosti upotrebe narkotika. Stručni timovi, kako je navela dr Sandra Radlović, direktorica ZZJZ sastavljeni su od psihijatara, psihologa, policajaca, tužilaca i stručnjaka drugih profila.

-Mi smo na teritoriji SBO oformili Tim za borbu protiv narkomanije. Čitav projekat i program prevencije je zamišljen da bude multusektorski, odnosno multidisciplinarni pristup, što znači da su uključeni svi faktori društva. Mi okružni ZZJZ smo koordinatori prijekta i praktično smo na čelu tima, ali sa svim ovim ljudima radimo edukacije.

Zamišljeno je da bude i treća grupa, u kojoj će biti roditelji pri opštinskim savetima za roditelje. U oktobru je uspešno realizovano više tribina,rekao je dr Branislav Hačko, u kojima je obuhvaćeno 5 osnovnih škola i 800 učenika i nekoliko desetina nastavnika. Napravljen je operativni plan za prvo polugodište, za učenike sedmih razreda osnovne i prvog razreda srednje škole. Čitav okrug je obuhvaćen i svi timovi rade u isto vreme. Edukaciju su i članovi stručnog tima prošli tokom leta da, kako bi se osmislio model na osnovu kog bi se na što realniji način objasnio problem narkomanije:

-Na edukacijama naglašeno je da ne pričiamo afirmativno o psihoaktivnim supstancama, pošto je praksa pokazala da je to kontraproduktivno. Sam metod rada je da deci ne dajemo uzore i priimere onih koji su se oslobodili nakormanije, već da radimo na preventivi kako bi uvek rekli ne, kada je narkomanija u pitanju.

Najčešći problemi nastaju kada se primete promene u ponašanju i kada se ustanovi da mladi prestaju da pokazuju interesovanje za nešto što im je ranije bio izazov i neka vrsta preokupacije. Roditelji skoro uvek teško i kasno primećuju promene

Porodica je najčešće faktor zbog kog i dolazi do mimoilaženja i gde obično fali pažnja. Baš zbog toga dolazi do neprihvatanja i odbijanja odgovornosti. Promena načina života se baš zato često ni ne primeti. Najčešća zloupotreba narkotika se manifestuje kroz intoksijaciju zbog zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, koje se kombinuju sa energetskim pićima, tabletama, alkoholom. U novembru će kroz edukaciju proći više od 50% školske dece, ali i roditelja.