Takmičenje “Delovanje u nesrećama”

Program obuke, na temu „Delovanje u nesrećama“ u OŠ „Sveti Sava“ i „Žarko Zrenjanin“, prošlo je 137 učenika trećih razreda. Nakon šestomesečne  obuke organizovano je takmičenje ekipa, u dvorištu OŠ „Sveti Sava“. Kako je naveo lokalni koordinator Crvenog krsta Šamu Bela, takmičari su pokazali koliko su savladali gradivo, demonstrirajući stečeno znanje iz 13 oblasti. Program, koji je realizovan je „Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u lokalnim zajednicama i jačanje kapaciteta“, a učestvovalo je po šest ekipa iz svake škole. Program inače nije do sada rađen, dodao je on.Vrlo je bitno da se baš u tim godinama počne sa usvajanjem znanja, kada je delovanje u vanrednim situacijama u pitanju, mišljenja je i sekretarka Crvenog krsta Aranka Felbab.

Svaki od inprovizovanih poligona je bila imitacija neke od nepogoda, te su takmičari imali zadatak da primenjujući znanje reše nastalu situaciju.

Ovakav vid edukacije su inače osmislili volonteri Crvenog krsta, OTJ, koje su radile na njemu pune dve godine. Program je realizovan samo u dva Vojvođanska grada, među kojima je Kikinda, zahvaljujući istrajnosti i ozbiljnosti omladine Crvenog krsta, koji su imali potrebu da svoje znanje, kada je tako bitna tema, prošire i da što više mladih sugrađana nauči kako delovati u vanrednim situacijama.