Posts Tagged “dr Nebojša Baba”

Ordinacija “Dr Baba” korisnik subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje

By |

Ordinacija “Dr Baba” korisnik subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Program novog zapošljavanja podrazumeva subvenciju za zapošljavanje lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje iz kategorije teže zapošljivih koja se odobrava poslodavcu iz privatnog sektora, u jednokratnom iznosu. Ordinacija “Dr Baba” ostvarila je subvenciju za zapošljavanje jedne osobe u iznosu od 200.000 dinara uz obavezu da lice sa kojim je zasnovan radni odnos na neodređeno vreme sa…

Read more »

error: