Svečanost za prvake Gimnazije “Dušan Vasiljev”


Od ponedeljka će u Gimnaziju “Dušan Vasiljev” poći 116 đaka prvih razreda. Njima u čast, kao što je to postala već tradicija, organizovan je program dobrodošlice u Svečanoj sali Narodnog muzeja.

Pozdravna reč direktora škole, kao i upoznavanje sa razrednim starešinama i ujedno sa novim školskim drugovima, početak je jednog novog poglavlja u životima srednjoškolaca prvaka. Ove godine, kako je u svojoj izjavi naveo direktor škole Ljubomir Zamurović,  su Gimnazijalci prvaci osim u dva društvena i dva prirodno matematička imali mogućnosdt da upišu još jedan smer:

-Do prošle godine je Gimnazijalaca bilo 410, ove godine je taj broj veći. Ono što je raritet ove godine smo upisali i računarski smer. Hvala vam što ste nam pomogli, jer je medijsa podrška pomogla deci da se opredele i za ovaj smer.

Običaj da se buduća generacija Gimnazijalaca pozdravi na samom početku u zgradi Kurije datira još od ranije i sva je prilika da će se ova tradicija poštovati i u buduće, dodao je Zamurović. Jedna od razrednih starešina, inače profesor biologije Bojana Penjin dočekala je prvake. Kako nam je u svojoj izjavi rekla, već u osnovnoj školi moguće je prepoznati budućeg Gimnazijalca. Prošlogodišnji đak generacije, Marko Ludajić, od oktobra ima status stundenta u Beogradu. Njegovo mišljenje je da biti Gimnazijalac mnogo znači ali i obavezuje:

-Veoma mi je drago što sam ovde. Kao da ponovo sve preživljavam, sa njima. Ono zbog čega smatram Gimnaziju jedinstvenom je iz razloga što svi moji drugari, koji su završili baš ovu školu su vrlo raznosvrsni, upisali su različite smerove i na kraju, imamo mogućnost da pričamo o raznim temama

U školsku 2018/19 Gimnaziju „Dušan Vasiljev“ pohađaće 440 učenika, od tog broja 116 đaka su prvaci, raspoređeni u pet odeljenja.