Suša i ekstremne temperature ugrožavaju jare useve

Ekstremne temperature i odsustvo vlage ugrožavaju jare useve. Stručnjaci kažu da je stanje bolje na parcelama gde je upotrebljena puna agrotehnika kao i na plodnijim zemljištima. Na slabijim zemljištima soja je već počela da odbacuje mahune. Kukuruz je u kritičnoj fazi metličenja i formiranja klipa i tropske temperature došle su u najnepovoljnijem trenutku. Suncokret u ovom trenutku ima najveće potrebe za vodom. Ukoliko ne dobije potrebnu vlagu neće moći da formira dovoljan broj zrna u glavi. U kikindskom ataru pod kukuruzom je više od 20.000, a pod suncokretom oko 13.000 hektara.