Studenti učili osnovce o grafici

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača organizovala je “Otvorena vrata” sa ciljem da studenti steknu nova znanja tako što će raditi sa decom nižih razreda osnovnih škola. Ekipa TV Rubin prisustvovala je oglednom času iz likovnog vaspitanja gde su studenti zajedno sa predavačem dr Miloradom Stepanovim, učenicima OŠ “Jovan Popović” približili grafiku.

I u narednom periodu jedina visokoškolska ustanova u našem gradu organizovaće slične aktivnosti jer su “Otvorena vrata” jedan od načina da se šira javnost upozna sa radom ove obrazovne ustanove