Stručno usavršavanje kao osnova za profesionalni razvoj prosvetara

Centar za stručno usavršavanje Kikinda bio je domaćin predavanja „Napredovanje u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika“ za zaposlene u obrazovanju.

Ova tema sve je prisutnija u prosvetnim krugovima, jer zakonska i podzakonska akta omogućavaju da naporan rad zaposlenih u obrazovnom sistemu bude adekvatno i nagrađen kroz napredak:

-Napredovaće tako što će biti ispoštovana određena procedura definisana zakonom i podzakonskim aktima. Sve što napiše mora da verifikuje dokazima. To je nešto što se godinama radi i sastavni je deo porfolija profesionalnog razvoja, odnosno portfolia profesionalnog razvoja, objasnila je rukovodilac Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Mogućnost za napredak postojala je i prethodnih godina, samo ju je mali broj prosvetnih radnika koristio. Situacija se sada menja, pa i u našem gradu imamo nastavnike koji su napredovali u zvanju:

-Mogu da se pohvalim da se dvoje kolega iz OŠ „Sveti Sava“ odvažilo da sakupi odgovarajuću dokumentaciju i ispuni kriterijume koji su traženi. Tako dvoje kolega od pre mesec dana ima to zvanje, objašnjava predsednik Aktiva direktora Kikinde Vitomir Radak.

Pored toga, ovu mogućnost iskoristili su i njihove koleginice iz OŠ „Vuk Karadžić“ i PU „Dragoljub Udicki“. Na predavanju je bilo reči i o aktivnostima Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, a posebno je istaknuto da se u nastavi treba fokusirati na ishode, a ne na puku reprodukciju sadržaja:

-Ceo svet je krenuo na kontekstualnu nastavu, pa nastavnik mora da shvati da je potpuno liberalan da dete dovede do krajnjeg ishoda. Pokušavamo da ih osnažimo i zato smo danas tu. Imaju programe, naše obuke i našu podršku, istakao je direktor ZUOV Zlatko Grušanović.

Pored podrške, kao jedan od najvažnijih faktora za napredovanje istaknuta je i unutrašnja motivacija. Sam odziv prosvetnih radnika Kikinde na ovo predavanje govori koliko su zainteresovani da unaprede kompetencije:

-Ovim smo da je Centar ravnopravan i dobar saradnik Ministarstva prosvete. Jako veliki broj nastavnika se odazvao, što pokazuje da su zainteresovani za svoj rad, da žele da napreduju i da prenose znanja na mlađa pokolenja, rekao je direktor Centra za stručno usavršavanje.

U profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika spada i stalno stručno usavršavanje, razvijanje kompetencija radi boljeg obavljanja posla i unapređivanja nivoa postignuća učenika.

Potrebe i prioritete ustanova ili škola planira na osnovu rezultata samovrednovanja kvaliteta rada ustanove, ličnih prioriteta nastavnika odnosno vaspitača ili stručnih saradnika, kao i na osnovu izveštaja o ostvarenosti standarda postignuća, kao i zadovoljstva roditelja i učenika.