Sprovodi se program NSZ “Javni radovi” u Sajanu, angažovane tri osobe sa invaliditetom

Na javni konkurs za organizovanje sprovođenje javnih radova Nacionalne službe za zapošljavanje, ove godine podneto je 28 prijava. Odobreno ih je 11, a angažovana su 33 lica sa invaliditetom . Od tog broja, tri meštanke Sajana, rade od juna do kraja septembra rade na održavanju javnih površina u ovom mestu.

U Sajanu smo navikli da je sve pod konac. Izgled sela je sad još lepši jer od početka juna na njegovom uređenju, pored već zaposlene komunalne radnice, rade još tri meštanke. Tokom naredna četiri meseca, preciznije do kraja septembra njihov posao će biti da vode računa o svom selu.

Prošle godine nije sproveden konkurs iz svima poznatih razloga. Ove godine konkurisali smo na konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje i ukazala nam se prilika da angažujemo tri lica koja su na njihovoj evidenciji invalidi. Nakon procene njihovog psihologa dobili smo odobrenje za angažovanje tri kandidata, kao što se vidi, bavimo se održavanjem javnih površina. Nsveli smo više lokacija u selu koje su zapuštena, to su objekti bez titulara, osim toga tu su i autobuska stajališta udaljena od centra. Osim toga, mesna zajednica ima pravo korišćenja nad više zgrada u vlasništvu grada Kikinda pa program obuhvata i te zgrade, mesne zajednice, matičarska kancelarija, sala za venčanja, stari dom kulture koji nije u funkciji ali mu je neophodno održavanje, i novi Dom kulture. Posla ima, nije da ga nema, kaže Miroslav Zuberec, sekretar Mesne zajednice Sajan.

Program sprovođenje javnih radova Nacionalne službe za zapošljavanje u okviru koga se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom realizuje se ne samo u cilju ostvarivanja određenog društvenog interesa već je osmišljen i u korist samih lica na evidenciji za zapošljavanje kako bi radne obaveze dovele do očuvanja i unapredjenja radnih sposobnosti. U sajanu su izuzetno zadovoljni angažovanim meštankama.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: socijalne zaštite i humanitarnog rada, kulturne delatnostio, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanje i zaštita životne sredine. Maksimalna dužina javnog rada je četiri meseca a upravo toliko traje program u Sajanu. Sredstva namenjena za isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima iznose 22.000,00 dinara na mesečnom nivou za pun fond radnih časova , a tu je i naknada troškova sprovođenja radova za podnosioce zahteva u visini od 1000 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 1500 dinara po licu za javne radove koji traju 2 meseca i 2000 dinara za javne radove koji traju 3 ili 4 meseca.

Kako je predviđeno Sajanskim projektom, javni rad se sprovodi na 15 lokacija i najpre se odnosi na održavanje i zaštitu životne sredine . Za tu namenu MZ Sajan opredeljeno je ukupno 445.309,56 za isplatu naknade za obavljen posao i naknadu troškova sprovođenja. Takođe je značajno što će, u ovom selu gde je sve više napuštenih kuća i objekata bez titulara, ove vredne žene takođe brinuti.