Socijalno ugroženi, zbog hladne zime, u težoj situaciji

Hladni dani sa niskim temperaturama su razlog što se veći broj ljudi obraća Centru za socijalni rad, kako bi dobili novčanu pomoć. Institucije socijalne zaštite u Srbiji, prema nalogu Ministarstva za rad, zapošljavanje I socijalnu politiku ponašaju se kao da je vanredno stanje.

Zimski period godine obično najteže podnose socijalno ugrožene porodice, koje se poslednjih dana sve češće obraćaju Centru za socijalni rad, kako bi dobile neki vid pomoći. Obaveza ovog Centra je, prema tvrdnji  direktora Radoslava Ivetića, da  I bez dopisa, koji je Centru stigao pre dve nedelje, od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje I socijalnu politiku,  beskućnike I sve one koji se nađu u stanju socijalne potrebe  zbrinu I da im pomognu.

Saradnja sa Gerontološkim centrom je dobra, dodao je on, u ovom periodu, kada je potreban smeštaj za najugroženije, kao što je nedavno bio slučaj sa dve porodice. Pojedinačni I sporadični slučajevi u gradu navode sugrađane da se raspittuju koje su ingirencije Centra za socijalni rad, kada su beskućnici u pitanju, kao I porodice koje žive u vrlo lošim I nehigijensklim uslovima. Ona na čega je Ivetić naročito skrenuo pažnju je da se socijalna slika u gradu iz godine u godinu menja, da je pozitivnija,  u smislu da se broj korisnika socijalne pomoći smanjuje. Prema statistici Centra, 2015 godine blizu 1800 porodica korisnika je dobijalo socijalnu pomoć, a već 2016 nešto ispod 1600. Osnovni razlog je, tvrdi on, zapošljavanje preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje, a zatim, tu su odlasci u inostranstvo i  migracije.