Smena u Domu učenika

Smena u Domu učenika

Pokrajinska vlada je na jučerašnjoj sednici imenovala nove direktore pet pokrajinskih ustanova, među kojima je i Dom učenika i studenata “Nikola Vojvodić” u Kikindi. Umesto Gorana Krstića, na čelo ove ustanove dolazi Ljubomir Vasičin, sada zaposlen u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave.
Odluka o imenovanju stupiće na snagu objavljivanjem u Službenom listu APV.