Slaba zainteresovanost za zimske centre

Sezona zimskih odmora i raspusta nekada je bio period kada su se sugrađani odlučivali za porodično zimovanje.

Kako smo mogli da saznamo iz lokalnih turističkih agencija, poslednjih desetak godina sve je češći slučaj da nemaju gotovo ni jedan prodat aranžman, u toku zimske sezone, tačnije tokom  decembra i  januara, kada se ne samo razmišljalo već se i odlazilo na zimovanje. Poslednjih godina je vrlo mali broj onih koji se raspituju o aranžmanima i ponudama, kako smo mogli da čujemo od vlasnice TA „Zora putovanja“ Jelene Berbakov:

-Jako slaba zainteresovanost sugrađana i to je tako već oko 12 godina, koliko mogu ja da potvrdim. Atraktivne destinacije su Zlatibor, Jahorina i Kopaonik, a cene se formiraju od termina odlaska, od mesta gde se nalazi apartmantski smeštaj, ponuda u vidu pansiona. Primera radi, za zakup apartmana, u novembru, za četvoročlanu porodicu u trajanju od sedam dana treba izdvojiti od 40 do oko 70 ili 80 hiljada dinara. Kikinđani, ukoliko se opredeljuju za odlazak na zimovanje onda je to najčešće u privatnom smeštaju.

 Devedesetih godina, prema istraživanjima, putovanja su se najčešće birala tako što bi se turisti uputili ka željenoj destinaciji i smeštaj pronašli na licu mesta. Pored toga, neki su telefonom unapred rezervisali smeštaj, a svega 30 odsto je išlo do turističkih agencija.

Danas je znatno drugačije – čak 80 odsto svoj odmor pronalazi putem Interneta, tek jedna u dvadeset osoba kreće na put bez prethodne rezervacije, a svega 15 odsto obilazi turističke agencije.

Najčešći razlog zbog slabe zainteresovanosti sugrađana za zimovanje su dosta visoke cene aranžmana, zatim teža mogućnost dobijanja godišnjeg odmora u tom periodu, ali i potreba da se novac štedi za letnju sezonu. Kako Berbakov dodaje, ranijih godina je bilo interesovanja i odlazaka za Austriju, pa čak i za Francusku, ali u poslednje vreme se te zemlje ni ne spominju, a  sva je pažnja budućih turista usmerena ka letu, moru i najviše Grčkoj.