Sećanje na revolucionarku Lidiju Aldan

Na spomen bistu Lidiji Aldan, koja se nalazi u mesnoj zajednici koja je nekad nosila njeno ime, vence su položili predstavnici lokalne samouprave i boračkih udruženja. Predsednik Komisije za negovanje revolucionarnih tradicija GrO SUBNOR-a Marko Milošev podsetio je na lik i delo heroine Drugog svetskog rata.

-Lidija je rođena 1921. godine i u trenutku pogibije imala je svega 21. godinu, čime je možda jedna od najmlađih žena koja je izgubila život u borbama protiv okupatora na ovim prostorima.

Kikindska revolucionarka nakon preseljenja iz SSSR-a u Kikindu sa porodicom je živela veoma skromno u Ulici Đure Jakšića broj 3. Oko sebe okupila je veliki broj mladih intelektualaca našeg grada.

-Ona je bila aktivna „skojevka“ još u gimnaziji, odnosno od osnivanja SKOJ-a 1934. godine, a kasnije postaje član i KPJ. Kada je izbio rat, ona je bila zadužena za kurirsku službu i za održavanje veza između različitih partizanskih odreda. Na tom položaju je i otkrivena nedaleko od Alibunara, gde je bila na zadatku. Kako bi izbegla predaju i hapšenje od strane fašista. Verovatno je znala da bi u suprotnom došlo do torture i mučenja, pa nije htela da oda svoje drugove koji su učestvovali u borbama i ratu.

Kako je istaknuto na komemoraciji, Lidija je bila po prirodi veoma ozbiljna i setna, te da je podsećala na prave ruske revolucionare. Bila je odana i predana ideji antifašističke borbe.

-To je posebno danas bitno spomenuti kada dolazi do relativizacije fašizma i do same antifašističke borbe u Jugoslaviji. Važno je da se podsetimo upravo ovakvih žrtava i ljudi koji su bili spremni da svoj život polože za neko veće dobro, neku veću ideju i za samu slobodu i civilizacijske tokove koje mi danas uzimamo zdravo za gotovo.

Zbog svega rečenog, važno je nastaviti negovanje sećanja na sve one koji su svoje živote položili za mir i slobodu. U programu obeležavanja godišnjice smrti Lidije Aldan učestvovali su i učenici OŠ „Đura Jakšić“, koji su recitovali rodoljubne pesme.