Savremeniji uslovi rada u OŠ “Žarko Zrenjanin”

U OŠ “Žarko Zrenjanin” spremno je dočekan početka drugog polugodišta. Zimski raspust iskorišćen je za najneopohodnije radove.

 

 

 

 

 

 

-Tokom raspusta uradili smo hoblovanje parketa u nekoliko učionica i zbornici. Postavili smo bezičnu mrežu, tako da u svim učionicama imamo internet za potrebe elektronskog dnevnika – istakao je Tihomir Farkaš, direktor OŠ “Žarko Zrenjanin”

Pomenute radove finasirala je lokalna samouprava sa pola miliona dinara.

-Uvođenjem elektronskog dnevnika roditelji će moći u svako doba da vide ocene svoje dece. Pored toga administracija će biti pojednostavljena. Tokok ovog polugodišta uvešćemo kartice za roditelje – rekao je Farkaš.

U školi očekuju da će obezbediti dovoljno sredstva u ovoj godini za sanaciju sale za fizičko vaspitanje.

-Krov fiskulturne sale i parket su u lošem stanju. Projekat imamo i konkurisaćemo na svim konkursima koji budu raspisani za sredstva. Ministarstvo prosvete odobrilo nam je sredstva za opremanje fiskulturne sale i nove sprave već su stigle – dodao je Farkaš.

Od 15. januara počeo je i upis budućih prvaka.Drugu godinu ova škola uključena je i u prihvat migranata u sistem školstva. U školi “Žarko Zrenjanin” trenutno ima 575 učenika. U prethodnih nekoliko godina u školi je primetan trend rasta novih učenika.