Roditeljima budućih đaka prvaka olakšano prikupljanje dokumentacije

Upis đaka u prvi razred osnovne škole počeo je 1. aprila i trajaće do 31. maja. Roditeljima je ostalo da na upis prvaka donesu samo lekarsko uverenje, što znači da ne moraju da donose dokumenta koja država već ima kod sebe, a podrazumeva izvod iz matične knjige rođenih, državljanstvo i potvrdu o prebivalištu.

Kako objašnjava predsednik Aktiva direktora Vitomir Radak, roditelji kojima deca od septembra polaze u prvi razred neće morati prilikom upisa da u školu donose izvod iz matične knjige rođenih i druga uverenja, već će to škole dobijati elektronski:

-Roditelji će dobiti poziv iz škole, odazvaće se i poneti sa sobom potvrdu od lekara o zdravstvenom stanju svog deteta. Po dolasku u školu, roditelj će popuniti odgovarajući obrazac sa podacima o detetu i o roditelju. U Kikindi će se upisati oko 300 prvaka, to su podaci iz PU, a iz seoskih sredina još oko 150 prvaka, što znači negde oko 450 prvaka će u septembru sesti u školske klupe.

Zahvaljujući novom softveru, škole će same pribavljati izvod iz matičnih knjiga rođenih i dokaz o prebivalištu svojih đaka, što znači manje obaveza za roditelje gotovo 70.000 učenika godišnje. Premda, škole će sada imati više posla, budući da su do ove godine sve podatke dobijali iz sektora društvenih delatnosti i jedino je bilo potrebno ustanoviti spremnost deteta za polazak u školu. Sada je škola dobila dodatnu obavezu da uradi i taj deo posla.  U prvi razred ove godine upisuju se deca koja su rođena od 1. marta 2012. do 28. februara 2013. godine.