Roditelji budućih prvaka mogu da biraju škole

Iz Sekretarijata društvenih delatnosti obaveštavaju roditelje ili staratelje dece rođene od 1. marta 2010. do 28. februara 2011. godine, koja će biti upisana u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini, da mogu izbarati školu. Neophodno je podneti zahtev izbranoj školi najkasnije do 1. februara. Upis učenika iz Kikinde koji će nastavu pohađati na mađarskom jeziku obavlja se u OŠ “Feješ Klara”.

Posle 1. februara, ukoliko roditelji ili staratelji ne odaberu školu, budući prvaci biće upisani u školu prema području kojem dete pripada.Upis učenika u prvi razred realizovaće se u drugoj polovini marta u Uslužnom centru. Sve informacije mogu se dobiti lično u Sekretarijatu društvenih delatnosti kancelarija broj 17 ili na broj telefona 410-109.