Registracija poljoprivrednih gazdinstava

Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava podrazumeva obnovu podataka za gazdinstva koja su već registrovana. Proizvođači, između ostalog, treba da od 1. marta do 30. aprila dostave podatke o setvenoj strukturi u 2019. godini.

 

 

 

 

 

 

-Novina je da  svaka izmena u setvenoj strukturi mora da se prijavi do 30. maja. Tada će setva biti završena. Ovo je veoma važno jer će se obavljati kontrole koje će utvrđivati da li je ono što je prijavljeno da je posejano zaista tako i na parcelama – istakla je Mirjana Tomić, savetodavac PSS.

Ukoliko ima promena bilo kakvih podataka takođe ih je neophodno navesti. Registracija poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljna.

-Prilikom registracije neophodno je prijaviti sve parcele koje se obrađuju i verodostojne podatke. Prethodne dve godine registracija je bila automatska. Sada poljoprivrednici moraju da je obave do isteka roka jer u suprotnom gazdinstva odlaze u pasivan status. U tom slučaju poljoprivrednici nemaju pravo na subvencije, a ni mogućnost da konkurišu za sredstva za unapređenje proizvodnje – dodala je naša sagovornica.

Ranijih godina poljoprivrednici su na kućnu adresu dobijali dokumentaciju za obnovu registracije gazdinstava.

-Ove godine ih neće dobiti. Potrebno je da odu do Uprave za trezor ili do Poljoprivredne stručne službe kako bi došli do dokumentacije – rekla je Mirjana Tomić.

Gazdinstva koja su u toku godine uzela u zakup državno poljoprivredno zemljište i žele da ostvare subvencije treba od 1. jula do 30. septembra tekuće godine u kojoj je zakup izvršen da urade ispravku u registru.Jedino na taj način zemljište će od sledeće kalendarske godine ući u masu zemljišta koje se subvencioniše sa 4.000 dinara po hektaru.