Raspisan javni poziv za dodelu pomoći izbegličkim porodicama

Iz Gradske uprave obaveštavaju da je danas objavljen javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom na teritoriji grada Kikinde. Poziv se nalazi na oglasnim tablama gradske uprave i seoskih mesnih zajednica , oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije i na internet stranici Grada- www.kikinda.org.rs. Obrazac prijave i objedinjene izjave, kao i sve dodatne informacije, mogu se dobiti u prostorijama Povereništva za izbeglice u gradskoj upravi na  Trgu srpskih dobrovoljaca 12 u  kancelarija broj 11, ili na broj telefona 410-164.

Javni poziv traje do 14. marta.Prijave na oglas, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se Komisiji putem pisarnice gradske uprave  u Uslužnom centru, šalter br 2 od 8 do 15 časova, a sa naznakom „Komisiji za izbor korisnika – građevinski materijal za otkupljene seoske kuće“